Certyfikat IFS

W styczniu 2015 r. przeszliśmy pomyślnie audyt w zakresie IFS Logistic, co zaowocowało otrzymaniem w lutym 2015 r. certyfikatu IFS w zakresie usług transportowych i logistycznych.

Standard IFS łączy wymagania legislacyjne dotyczące bezpieczeństwa żywności, zasady dobrych praktyk produkcyjnych, analizy zagrożeń HACCP oraz analizy ryzyka w ramach jednego systemu zarządzania bezpieczeństwem, legalnością i jakością żywności. Reguluje również postępowanie z alergenami i organizmami modyfikowanymi genetycznie zgodnie z aktualnym prawodawstwem UE.

Certyfikat standardu IFS stanowi jeden z najważniejszych standardów bezpieczeństwa i jakości żywności.

Certyfikat_IFS szukacz mapa

Możliwość komentowania jest wyłączona.