CSR
Firma ABC-Czepczyński we wszystkich swoich działaniach kieruje się zawsze polityką Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i w stosunku o nią, podejmuje wszelkie biznesowe decyzje. Rozumiemy, że prowadząc działalność oddziałujemy na otaczający nas świat, zarówno ten przyrodniczy jak i społeczny. Dlatego biorąc za niego odpowiedzialność podejmujemy szereg projektów oraz akcji CSR-owych, mających za zadanie wspieranie lokalnych potrzeb, rozwijanie edukacji ekonomicznej, pomoc potrzebującym czy ochronę środowiska.
Dobro wraca.
Ja w to wierzę

Projekty CSR’owe:
ABC-Ekonomii
Edukacja rodziców
Patronat nad klasą spedycyjną
Edukcja specjalna
Prelekcje podczas spotkań
Wsparcie rozbudowy Kliniki Kardiologii Dziecięcej UMP
Promocja produktów regionalnych
Wspieranie inicjatyw lokalnych
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Szlachetna Paczka
Fundacja TVN nie jesteś sam
Fundacja Ewy Błaszczyk - A Kogo?
Inicjatywy pracownicze
Góra Grosza
Ochrona środowiska
Integracja pracownicza