Formularz ofertowy

Osoba kontaktowa:
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Telefon:
E-mail:
Dotyczy:
Treść zgłoszenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
kontaktowym, przez ABC-Czepczyński Sp. z o.o. Sp. k. w Międzychodzie, dla potrzeb niezbędnych do nawiązania i realizacji współpracy,
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
Wpisz kod: captcha

Możliwość komentowania jest wyłączona.