ISO 9001:2008

Wdrożenie systemu zarządzania w ABC – Czepczyński oparte zostało o normę ISO 9001:2008 oraz o najlepsze praktyki działania w branży logistycznej. W trakcie wdrożenia systemu zarządzania jakością wyodrębniliśmy kluczowe procesy, które stanowią o przewadze naszej firmy i budują bazę zadowolonych Klientów.

Do najważniejszych procesów w firmie należą procesy współpracy z Klientami i realizacji usług spedycyjnych, które decydują o zadowoleniu naszych Klientów z jakości i wykonania świadczonych przez nas usług.
Odpowiedzialność za poszczególne obszary systemu zarządzania przypisana została do osób (dyrektorów firmy) posiadających kompetencje i doświadczenie w swoim obszarze, których zadaniem jest nadzorowanie sprawności realizacji procesu oraz budowania organizacji i doskonalenie działania w zakresie obszarów, za które odpowiadają.

Możliwość komentowania jest wyłączona.