Business Development Manager - ABC Czepczyński
Praca w ABC Czepczyński
Business Development Manager
 
lokalizacja: Cała Polska
ważna do: 31.08.2019 r.
 
opis oferty:

Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należało:
• Nawiązywanie relacji biznesowych z klientami na terenie Unii Europejskiej
• Uczestnictwo w branżowych spotkaniach, targach oraz konferencjach
• Współpraca z działami operacyjnymi zlokalizowanymi w różnych częściach Polski oraz przedstawicielami innych działów firmy
• Udział w spotkaniach w centrali w Międzychodzie
• Kreowanie nowych rozwiązań usprawniających działanie firmy.

Poszukujemy osoby, która:
• Ma doświadczenie w oferowaniu klientom usług z zakresu transportu drogowego
• Miała okazję pozyskiwać klientów za granicą (z Europy zachodniej, przede wszystkim z UE)
• Jest przyzwyczajona do odbywania częstych podróży służbowych w kraju i za granicą (konieczne jest posiadanie prawa jazdy kat. B)
• Potrafi się zmobilizować do działania pracując zdalnie
• Zna język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną biznesową komunikację (mile widziana będzie znajomość innych języków państw UE, a zwłaszcza francuskiego i włoskiego)
• Jest pasjonatem rozmów handlowych
• Myśli nieszablonowo i w swoich działaniach odznacza się kreatywnością.

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę w ramach własnej działalności gospodarczej
• Wynagrodzenie uzupełnione o system premiowy
• Niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy) oraz opłacone wszelkie koszty podróży służbowych (paliwo, bilety lotnicze, noclegi)
• Dofinansowanie do karty Multisport
• Dofinansowanie do nauki języka obcego
• Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz udział w szkoleniach i spotkaniach branżowych.

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zgoda na przetwarzanie danych
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Spółki* wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

Jeśli Pani/Pan chce, aby Pani/Pana dane osobowe były wykorzystane przez Spółkę także na potrzeby PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ABC Czepczyński Sp. z o.o. Sp. k.”

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych:
Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest *ABC Czepczyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Międzychodzie (64-400), przy ul. Wigury 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294373 (NIP: 5951442504, REGON: 300725946), (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisząc na adres e-mail: rodo@abc-czepczynski.pl lub listownie na adres: ABC Czepczyński Sp. z. o.o sp. k. z siedzibą w Międzychodzie (64-400), przy ul. Wigury 20.

Cele, podstawa prawna, okres przechowywania danych
Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 22 Kodeksu Pracy) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast dane dodatkowe w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłane dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte po 6 miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż rok od zakończenia procesu rekrutacji. Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zminimalizowanym zakresie w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pani/Pana prawa
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego i zostało określone przepisami prawa. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Złóż aplikację