Młodszy Spedytor - ABC Czepczyński
Praca w ABC Czepczyński
Młodszy Spedytor
 
lokalizacja: Szczecin
ważna do: 17.09.2021 r.
 
opis oferty:

Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi klientami
 • kontakt z podwykonawcami – firmami przewozowymi
 • prowadzenie aktywnej sprzedaży usług spedycyjnych
 • kompleksowa obsługa zleceń: wybór firmy transportowej, monitorowanie stanu zlecenia, dbałość o terminowość i wysoką jakość usług

Dołączając do naszego zespołu, poza możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego, oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe, które uzupełnia system premiowy
 • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00, ponieważ ważne jest dla nas zachowanie balansu między życiem zawodowym a prywatnym
 • pakiet szkoleń dzięki, którym spedycja nie będzie miała przed Tobą żadnych tajemnic
 • możliwość dalszego rozwoju i awansu na stanowisko lidera zespołu
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • pracę z ludźmi, od których bije pozytywna energia, sprawiających, że 8 h w biurze mija w zastraszająco szybkim tempie 😉

Czego wymagamy w zamian?
Odpowiedź brzmi- niewiele!

Ważne jest dla nas:

 • znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego
 • pozytywne nastawienie do pracy i ludzi
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zgoda na przetwarzanie danych
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Spółki* wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

Jeśli Pani/Pan chce, aby Pani/Pana dane osobowe były wykorzystane przez Spółkę także na potrzeby PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ABC Czepczyński Sp. z o.o. Sp. k.”

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych:
Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest *ABC Czepczyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Międzychodzie (64-400), przy ul. Wigury 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294373 (NIP: 5951442504, REGON: 300725946), (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisząc na adres e-mail: rodo@abc-czepczynski.pl lub listownie na adres: ABC Czepczyński Sp. z. o.o sp. k. z siedzibą w Międzychodzie (64-400), przy ul. Wigury 20.

Cele, podstawa prawna, okres przechowywania danych
Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 22 Kodeksu Pracy) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast dane dodatkowe w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłane dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte po 6 miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż rok od zakończenia procesu rekrutacji. Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zminimalizowanym zakresie w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pani/Pana prawa
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego i zostało określone przepisami prawa. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Złóż aplikację