Safe Cargo - ABC Czepczyński
Safe Cargo
Kradzież towaru to długa i męcząca procedura uzyskiwania odszkodowania, wyższa składka na ubezpieczenie przy kolejnych transportach oraz brak dostępności towarów = wzrost sprzedaży towarów konkurencji.
Dlatego w 2011 roku stworzyliśmy unikalny system bezpieczeństwa ładunków Safe CarGo:
Unikatowy system kontrolingu zapewniający bezpieczeństwo na całej trasie przewozu od przyjęcia ładunku do dostarczenia go do miejsca przeznaczenia.
Proces weryfikacji wiarygodności przewoźników.
Monitorowanie realizacji zleceń. Nasi przewoźnicy poddawani są zarówno kontroli wewnętrznej jak i weryfikowani są przez firmę zewnętrzną sprawdzającą ich historię i wiarygodność. Weryfikacja ta prowadzona jest przed rozpoczęciem jakiejkolwiek współpracy z przewoźnikiem.
Uznanie m.in. przez Krajową Izbę Gospodarczą, Business Centre Club, a przede wszystkim przez stale powiększającą się liczbę klientów.
Monitoring kompletacji zamówień

Unikalny system bezpieczeństwa wprowadzony w 2011 r.

Monitoring transportu zamówień (numery ID, licencje, ubezpieczenie)

SafeCarGoTMS Własne rozwiązanie IT wspierające czynności logistyczne
Inni tylko mówią o bezpieczeństwie przewozu, my wiemy co ono oznacza.