Polityka cookies

Spis treści:

 1. Informacje ogólne
 2. Poszczególne cele, podstawy i długość przetwarzania danych
 3. Kto ma dostęp do danych osobowych?
 4. Zewnętrzne linki
 5. Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?
 6. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw?
 7. Jakie kategorie danych przetwarzamy?
 8. Skąd Administrator pozyskuje dane?
 9. Czy podanie danych jest dobrowolne?
 10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
 11. Polityka cookies

1. Informacje ogólne

Czym są dane osobowe? Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie jak, np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

2. Poszczególne cele, podstawy i długość przetwarzania danych

Wskazane poniżej terminy przetwarzania danych należy traktować jako terminy maksymalne. Oznacza to, że jeśli dany cel zostanie zrealizowany przed upływem przewidzianego okresu retencji, Administrator usunie albo zanonimizuje dane wcześniej.

Cel przetwarzania i prawnie uzasadnione interesy Podstawa prawna przetwarzania Okres retencji
1) Umożliwienie korzystania ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania. Prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu Portalu. rok od ostatnich odwiedzin Portalu.
2) Udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie przesłane przy pomocy formularza kontaktowego. Prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest prowadzenie korespondencji. Przez okres utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku.
3) Przedstawienie oferty (w przypadku osób kierujących zapytanie ofertowe w swoim imieniu). Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Do końca ważności oferty.
4) Przedstawienie oferty (w przypadku osób kierujących zapytanie ofertowe w imieniu innego podmiotu). Prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ofertowaniu i nawiązaniu współpracy biznesowej. Do końca ważności oferty.
5) Przyjęcie i rozpatrzenie żądania na podstawie RODO. Obowiązek wynikający z RODO udzielenia osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 5 lat od momentu zakończenia odpowiadania na żądanie.
6) Ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi. Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Do czasu przedawnienia roszczeń.
     

3. Kto ma dostęp do danych osobowych? 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie zaufanym odbiorcom, w szczególności współpracownikom, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie lub doradztwa prawnego.
Dane przekazywane są także spółek powiązanych osobowo i kapitałowo.
Dane mogą być udostępniane organom administracji publicznej na ich żądanie.

 

W związku z tym, że korzystamy z usług firmy Microsoft Corporation, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zawarliśmy z nią umowę – tzw. Standardowe Klauzule Umowne. Oznacza to, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2021/914 UE z dnia 4 czerwca 2021 r. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez tę firmę w USA. Więcej informacji o decyzji na stronie:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=PL

4. Zewnętrzne linki

W Platformie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.

5. Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo: 
dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
przenoszenia danych,
sprostowania danych,
usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa 00-193).

Prawo sprzeciwu
Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić wykorzystując dane kontowe wskazane na wstępie niniejszej Polityki prywatności.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przysługujących Ci praw, przeczytaj ulotkę dostępną na pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-informator.  

6. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw?

Swoje prawa możesz realizować osobiście w siedzibie Administratora, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora podane na wstępie). 

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. ich odszukania) lub zweryfikowania Twojej tożsamości (potwierdzenia, że jesteś osobą, za którą się podajesz).

7. Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Administrator przetwarza wyłącznie dane zwykłe.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych, tj. informacji, które mogłyby ujawnić: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych a także danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

8. Skąd Administrator pozyskuje dane?

Co do zasady, Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od Ciebie. Gdy pozyskamy dane z innego źródła zostaniesz o tym odrębnie i wyraźnie poinformowany/a.

9. Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne. Zawsze, gdy podanie danych będzie:
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji określonych celów (np. kontaktu mailowego przez formularz online) lub
obligatoryjne (np. będzie wynikało z przepisów prawa)

zostaniesz o tym odrębnie i wyraźnie poinformowany/a (np. na formularzu poprzez, który zbierane będą dane osobowe).

10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie, które może wywołać rozwój technologii internetowej, czy ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez Platformę.

11. Polityka cookies

1) Informacje ogólne
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryn. 
 
2) W jakim celu Administrator używa plików cookie?
Biorąc pod uwagę cel wykorzystania plików, administrator może wykorzystywać dwie kategorie plików cookies:
● funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie są ustawiane przez nas w celu wdrożenia dodatkowych funkcjonalności lub ulepszenia funkcji i wydajności witryny, jednak nie są one bezpośrednio związane z żądaną usługą,
● targetujące pliki cookie – te pliki cookie są ustawiane w celu dostarczania danych analitycznych dotyczących reklamy behawioralnej i remarketingu. Zbierają wszelkiego rodzaju informacje o przeglądaniu niezbędne do tworzenia profili i zrozumienia nawyków użytkowników w celu opracowania indywidualnej i specyficznej procedury reklamowej. Profil utworzony w związku z Twoimi zainteresowaniami i zachowaniem podczas przeglądania służy do dostosowywania reklam wyświetlanych podczas uzyskiwania dostępu do innych stron internetowych.
 
Wskazane dane nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.
 
3) Jakie pliki cookies przetwarzamy?
 

Nazwa pliku

Domena

Cel

Retencja

 

Funkcjonalne pliki cookie

pll_language

abc-czepczynski.pl

Polylang ustawia ten plik cookie, aby zapamiętać język wybrany przez użytkownika po powrocie na stronę internetową i uzyskać informacje o języku, gdy jest on niedostępny w inny sposób.

1 rok

 

Targetujące pliki cookie

VISITOR_PRIVACY_METADATA

youtube.com

YouTube to platforma należąca do Google, służąca do hostowania i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych w witrynach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania użytkownikom ukierunkowanym reklam w szerokim zakresie ich własnych i innych witryn internetowych.

5 miesięcy

YSC

youtube.com

YSC jest używany przez YouTube do zapamiętywania danych wprowadzanych przez użytkownika. Rejestruje unikalny identyfikator, aby prowadzić statystyki dotyczące tego, jakie filmy z YouTube oglądał użytkownik

Sesyjny

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Ten plik cookie służy jako unikalny identyfikator do śledzenia oglądania filmów zintegrowanych z platformą.

5 miesięcy

CONSENT

youtube.com

Służy do wykrywania, czy użytkownik udzielił zgodę banerze plików cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do zapewnienia zgodności witryny z RODO.

1 rok

 
4) Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik może zarządzać zapisywaniem plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Należy jednak pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookies może spowodować trudności w działaniu Platformy albo zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcjonalności.

 

Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://allaboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

Możesz także zapoznać się informacjami dotyczącymi zarządzania plikami cookies bezpośrednio na stronach poszczególnych przeglądarek internetowych:

Google Chrome,
Microsoft Edge,
Mozilla Firefox,
Microsoft Internet Explorer,
Opera,
Apple Safari.

5) Dane eksploatacyjne
 Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do danych charakteryzujących sposób korzystania z Platformy („dane eksploatacyjne”), w szczególności mogą to być:
● adres IP przypisany do Twojego urządzenia lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,
nazwa domeny,
rodzaj przeglądarki,
czas dostępu,
typ systemu operacyjnego.
 
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej. Możemy także gromadzić dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydujesz się kliknąć, lub informacje o innych czynnościach podejmowanych przez Ciebie w Platformie. W tym zakresie podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail lub innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. 

6) Ochrona danych osobowych

Informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to administratorem danych osobowych jest Administrator. Nawet w przypadku wątpliwości, czy określona kategoria informacji stanowi dane osobowe, Administrator wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak dane osobowe. 

 
Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony (niezbędne pliki cookies) opiera się na tzw. prawnie uzasadnionym interesie administratora Portalu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym celu może dochodzić do okazjonalnego analizowania plików z logami w celu:
● określenia z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające Platformę,
● określenia które zakładki lub podstrony Platformy są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane,
● stwierdzenia, czy Platforma nie zawiera błędów,
● zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do Platformy,
● zapobiegania rozprowadzania złośliwych kodów,
● przerywania ataków typu „odmowa usługi”,
● przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.
 
W przedstawionych powyżej przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 
Odbiorcami danych w zakresie tych danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora. 
 

7) Usuwanie danych eksploatacyjnych i danych pozyskiwanych poprzez mechanizm cookies

Okres retencji plików cookies, czyli okres po upływie którego pliki te zostaną usunięte, określiliśmy w punkcie 3 powyżej.
Jeśli w ramach świadczenia usług opisanych powyżej pozyskamy Twoje dane osobowe zostaną one usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem z Platformy albo wcześniej, jeśli zgłosisz skuteczny sprzeciw.