Jako przedsiębiorstwo mamy wpływ na różne grupy interesariuszy. Staramy się, aby ten wpływ był maksymalnie pozytywny, a nasze relacje oparte na jasnych zasadach.  Przede wszystkimi czujemy odpowiedzialność wobec naszych pracowników, środowiska naturalnego, społeczności lokalnych i otoczenia biznesowego (partnerów, klientów, przewoźników, itp.). Szczególną wagę przykładamy do zagadnień związanych z zaangażowaniem społecznym i edukacją. Edukacja finansowa i nauka empatii to dwa główne obszary działalności Czepczyński Family Foundation powołanej przez Artura Czepczyńskiego i jego żonę Justynę w 2019 roku. Łącząc dwa światy: biznesu i edukacji fundatorzy wraz z całym zespołem fundacji pokazują, że naukę o ekonomii, empatii i tolerancji można, a nawet należy wdrażać już od najmłodszych lat.

„ Dobro wraca, ja w to wierzę ”

Na podstawie wieloletnich działań CSR firmy ABC Czepczyński oraz spółek należących do naszej grupy, w 2019 roku powstała Czepczyński Family Foundation. Fundacja specjalizuje się w obszarze rozwoju edukacji dzieci – przede wszystkim w zwiększaniu dostępności i podnoszeniu jakości. Jej flagowymi projektami są ABC Ekonomii oraz ABC Empatii, skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych