CSR - ABC Czepczyński
CSR
Jako przedsiębiorstwo mamy wpływ na różne grupy interesariuszy. Staramy się, aby ten wpływ był maksymalnie pozytywny, a nasze relacje oparte na jasnych zasadach. Przede wszystkimi czujemy odpowiedzialność wobec naszych pracowników, środowiska naturalnego, społeczności lokalnych i otoczenia biznesowego (partnerów, klientów, przewoźników, itp.). Szczególną wagę przykładamy do zagadnień związanych z zaangażowaniem społecznym i edukacją.   W tych dziedzinach realizujemy szereg projektów i inicjatyw:
Dobro wraca.
Ja w to wierzę

Projekty CSR’owe:
ABC-Ekonomii
promowanie idei edukacji ekonomicznej
patronat nad klasami o profilu technik spedytor
działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
filantropia
odpowiedzialne zakupy
promocja produktów regionalnych
wspieranie inicjatyw lokalnych
inicjatywy pracownicze