Dążąc do rozwoju oraz w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową Spółka ABC Czepczyński Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Opracowanie innowacyjnej usługi Cyber-spedycji w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, w tym AI i uczenie maszynowe.


Cel projektu

Opracowanie innowacji produktowej – ulepszonej usługi spedycyjnej realizowanej w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne (z obszaru sztucznej inteligencji, maszyn uczących, chmury obliczeniowej i hybrydowej), odpowiadającej na zidentyfikowane potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa transportów, terminowości i ciągłości dostaw (wskaźnik ETA) oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko (redukcja pustych kilometrów), przy obniżeniu kosztu realizacji procesów logistycznych.

Realizacja Projektu jest odpowiedzią Spółki na zidentyfikowany brak podobnych rozwiązań na rynku, a także kryzysem w branży w związku z pandemią w sektorze usług spedycyjnych i transportu towarów. Wypracowane w procesie badawczym narzędzie będzie pierwszym tak kompleksowym dostępnym w Europie rozwiązaniem integrującym dane dot. potrzeb transportowych na danym rynku z lokalizacją aut, informacją o miejscu i terminie dostępności auta do kolejnego zlecenia z uwzględnieniem danych o czasie pracy kierowcy i koniecznych przerwach w jego usługach zgodnie z przepisami miejscowymi. Pozwoli to na świadczenie znacząco ulepszonych usług w zakresie optymalizacji czasu pracy, kosztów, pustych kilometrów i emisji CO2. Usprawni procesy logistyczno-magazynowe, zapewni bezpieczeństwo dostaw i towarów, tworząc nie tylko ewidentną przewagę konkurencyjną na rynku, ale rozwiązując wyzwania klimatyczne i branżowe na rynku TSL.

Planowane efekty

Rezultat, jakim będzie nowoczesny system informatyczny, usługa pośrednictwa w usługach transportowych oraz nowoczesny proces zarządzania transportem i logistyką, będzie dedykowany dla firmy spedycyjnej ABC-Czepczyński, a użytkownikami i beneficjentami pośrednimi rozwiązań będą zarówno firmy przewozowe, firmy produkcyjne z branży FMCG oraz operatorzy platform i giełd transportowych.

Rezultatem Projektu będzie znacząco ulepszona usługa spedycyjna stanowiąca odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby klientów w zakresie poprawy bezpieczeństwa, terminowości i ciągłości dostaw, redukcji negatywnego wpływu na środowisko oraz redukcji kosztów procesów logistycznych.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka. Wartość projektu: 11 097 356.25 PLN. Wkład z Funduszy Europejskich: 5 833 758.13 PLN.