Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom i ich ładunkom ma dla nas zawsze najwyższy priorytet. W trakcie 25-letniej działalności firmy niejednokrotnie przekonaliśmy się, że w naszej branży nie ma miejsca na niedociągnięcia. Do kwestii bezpieczeństwa podchodzimy wielowątkowo.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

W erze informacji dane są cenniejsze niż złoto. Wycieki danych nie tylko niszczą wizerunek, ale są realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa każdej organizacji. W ABC Czepczyński kładziemy nacisk na zabezpieczenie i zachowanie integralności danych, jak również ciągłość działania. Skuteczność prowadzonych działań potwierdzają wewnętrzne, jak i zewnętrzne audyty, prowadzone m.in. przez Deloitte.
 
 • Bezpieczny Data Center – certyfikaty:
– DCOS-4 (Data Centre Operations Standard firmy EPI)
– ISO 9001:2015,
– program „Zero Outage”
 • Wewnętrzny system ochrony danych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem oparte na ryzyku oraz niezależne audyty bezpieczeństwa
 • Security Operations Center (SOC) – monitorowanie bezpieczeństwa systemu w czasie rzeczywistym przez zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz rozwiązania typu SIEM
 • Zapewnienie ciągłości działania (system backup, redundacja zasobów, umowy outsourcowe)
 • EDI – Elektroniczna Wymiana Danych

Compliance – oznacza dla nas stabilność i bezpieczeństwo pozwalające na jednocześnie odważny i niezachwiany rozwój firmy.

Rozwój działań na rynkach wielu europejskich krajów, zmieniające się regulacje prawne czy fakt wdrażania innowacji to nie jedyne powody, dla których nieustannie dbamy o zgodność z prawem, standardami czy wymaganiami klientów. Dążenie do utrzymania zgodności to zmieniające się wyzwanie, które traktujemy niezwykle poważnie ze względu na szacunek do zaufania jakim przez lata została obdarzona marka ABC-Czepczyński.

Zaobserwowaliśmy, że wraz z rozwojem firmy naturalnie angażujemy coraz większe grono specjalistów. Zdajemy sobie sprawę, że Compliance nie jest jednorazowym działaniem, ale wieloaspektowym procesem, dlatego powołaliśmy Zespół ds. Zgodności i Bezpieczeństwa, składający się z praktyków i doradców z obszaru prawa, bezpieczeństwa oraz technologii informatycznych.

Główne obszary Compliance w ABC-Czepczyński

 • Regulacje krajowe oraz międzynarodowe
 • Wymogi kontrahentów
 • Bezpieczeństwo usług i ciągłości działania
 • Międzynarodowe standardy jakościowe
 • Ochrona praw człowieka i praw pracowniczych
 • Przestrzeganie norm związanych z ochroną środowiska
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Odpowiedzialność społeczna
 • Ochrona informacji i cyber-bezpieczeństwo
 • Procedury i normy wewnętrzne spółki
 • Nadzór nad ładem korporacyjnym

Wierzymy, że dzięki działaniom Compliance firma ABC-Czepczyński jest wiarygodnym partnerem biznesowym, z którym można planować współpracę na lata…